Conexiuni

Trăim într-o lume care ne obligă la crearea de legături, la raportarea la semeni, la întrajutorare, colaborare, implicare. Omul se defineşte nu numai prin dimensiuni psihologice interne,

02 august 2023 | de