Centrul de consiliere psihologică al Fundaţiei Pacea

27 mai 2014 | de

Începând cu luna septembrie 2013, Fundaţia Pacea din Roman a început un nou proiect care are ca scop oferirea de suport psihologic familiilor din Comuna Săbăoani, prin serviciul de consiliere psihologică derulat în colaborare cu primăria comunei.

Familia este spaţiul sacru care oferă copiilor suportul necesar dezvoltării. Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă. De aceea, familia are un rol determinant şi de neînlocuit pe întregul parcurs al evoluţiei fiilor prin climatul afectiv, valorile, credinţele, principiile, practicile, modurile de relaţionare şi modelul socio-cultural al acesteia, toate aceste aspecte stând la baza formării personalităţii umane.


În societatea modernă, familia se confruntă cu solicitări multiple şi cu poveri economice care afectează calitatea relaţiilor şi calitatea timpului petrecut în familie. În mediul rural mai ales, sunt numeroase familii dezavantajate socio-economic, familii care se confruntă cu violenţa domestică, cu abuzuri, sau în care unul sau ambii părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. În general, dar mai ales în aceste cazuri speciale, consilierea părinţilor şi a copiilor are o deosebită importanţă.

Părinţii trebuie să cunoască şi să conştientizeze cât de special şi determinant este rolul lor în procesul de educare al copiilor şi mai ales influenţa majoră pe care o au  prin atmosfera pe care o creează în familie în dezvoltarea personalităţii fiilor lor. Un părinte care ştie să reflecteze asupra evenimentelor din viaţa personală şi din viaţa copiilor şi care ştie cum să acţioneze în momentele dificile, devine un părinte care sprijină real felul în care se construieşte identitatea şi personalitatea fiilor săi.


Condiţiile de viaţă din multe familii sunt însă foarte stresante pentru copii. Sărăcia, alcoolismul, hospitalismul, abuzurile, agresivitatea, violenţa manifestate în familii, sunt numai câteva incidente negative cu o influenţă devastatoare în dezvoltarea copiilor. Copiilor care trăiesc în astfel de medii le este afectat echilibrul şi contextul securizant necesar dezvoltării lor sănătoase şi armonioase.

Prevenirea situaţiilor dificile şi a conflictelor care pot afecta dezvoltarea copiilor şi tinerilor, sunt datoria tuturor instituţiilor implicate în educaţie, un rol important în continuarea procesului educativ început în familie avându-l şcoala şi Biserica. Părinţii însă sunt cei mai importanţi în acest proces, iar acţiunea lor trebuie realizată împreună cu a celorlalţi agenţi educaţionali. Tendinţa deplasării responsabilităţii educaţiei şi formării copiilor de la nivelul familiei la nivelul şcolii, explică deseori creşterea numărului de eşecuri şi abandonuri şcolare, de comportamente delicvente şi nesănătoase, de tulburări emoţionale ale copiilor şi adolescenţilor.

Consilierea copiilor şi părinţilor vine în întâmpinarea unor nevoi fundamentale: favorizează şi susţine procesul cunoaşterii de sine şi al exprimării de sine, al dezvoltării şi formării de noi abilităţi comunicaţionale, de luare a deciziilor şi de rezolvare a problemelor, sprijină formarea unui stil de viaţă sănătos şi responsabil, dezvoltarea maturităţii emoţionale, controlul stresului, dobândirea şi consolidarea reperelor în viaţă.


Acordarea consilierii familiilor este foarte necesară pentru că nu este doar o intervenţie asupra problemelor de moment, ci şi o prevenţie a unor comportamente neadaptative şi învăţarea unor strategii care vor facilita o adaptare mai eficientă la situaţiile de viaţă.

Copiii care provin din familii disfuncţionale prezintă risc crescut de eşec şcolar, tulburări ale abilităţilor de comunicare, tulburări emoţionale, tulburări ale adaptării sociale, risc crescut de delicvenţă. Consilierea psihologică a acestor copii şi a părinţilor, prin programe de educaţie parentală, de intervenţie personalizată şi de familie, prin programe de autocunoaştere şi dezvoltare personală, susţin depăşirea dificultăţilor personale şi familiale şi evitarea abandonului şcolar.


Consilierea favorizează conştientizarea sentimentelor şi a gândurilor în legătură cu anumite persoane şi situaţii şi declanşează fenomenul de autocunoaştere, de cunoaştere şi de acceptare, atât pe plan personal cât şi familial şi social. Prin consilierea psihologică se urmăreşte adaptarea cât mai eficientă a părinţilor şi copiilor la mediul extern

Updated on 20 octombrie 2016