Scrisoarea apostolică Rosarium Virginis Mariae

18 septembrie 2014 | de

În 16.02.2002 Sfântul Ioan Paul al II-lea celebra cei 24 de ani ai pontificatului prin proclamarea anului 2003 ca An al Sfântului Rozariu și prin publicarea Scrisorii apostolice Rosarium Virginis Mariae. Acum după 12 ani, vă propun dragi cititori să ne apropiem de misterele Sfântului Rozariu și să ne îndreptăm cu pietate spre Regina Păcii, abandonându-ne cu încredere filială în brațele sale materne. Parcurgând cu devoţiune misterele Sfântului Rozariu orice creștin poate medita misterele vieții și activității lui Cristos, poate reflecta asupra misiunii Fiului lui Dumnezeu pe pământ, se poate îmbogăţi cu valorile Evangheliei.

Până la apariţia Scrisorii apostolice Rosarium Virginis Mariae prin Sfântul Rozariu se meditau misterele de bucurie, de durere şi de slavă şi acum ar trebui să ne reamintim dragi cititori, că Sfântul Ioan Paul al II-lea a adăugat misterele de lumină, mistere care cuprind momente ale vieţii lui Isus, de la Botezul în râul Iordan şi până la începutul pătimirii. Parcurgând misterele Sfântului Rozariu chipul lui Cristos este contemplat şi asociat cu figura Mariei, iar creştinul se simte parte a iubirii filiale, parte a misterului iubirii lui Dumnezeu faţă de om, parte a celor invitaţi la sfinţenie şi prefiguraţi pentru sfinţenie.

Societatea contemporană dragi cititori, este chemată astăzi, mai mult decât oricând, la o spiritualitate mai profundă, fiecare dintre comunităţile noastre ecleziale fiind invitată să devină instituţie educaţională unde creştinul fie el tânăr, adult sau vârstnic să deprindă arta rugăciunii, a contemplării misterului salvific, arta iubirii de Dumnezeu. Rugăciunea Sfântului Rozariu, deprinsă în comunităţile ecleziale, trebuie purtată mai departe către propriile dumneavoastră familii, căci familiile timpului nostru sunt supuse unei continue crize de identitate şi sunt asaltate de nerespectarea valorilor tradiţionale. Purtând misterele Sfântului Rozariu în biserica domestică, familiile sunt apărate de efectele crizei spirituale actuale.

Mesajul Sfântului Ioan Paul al II-lea de a considera rugăciunea Rozariului drept o rugăciune pentru pace este deosebit de actual şi astăzi, căci nu ne putem ruga Rozariul fără a-l vedea pe Cristos care prin moartea sa a distrus zidul urii şi a format un singur popor, poporul creştin, decât simţindu-ne implicaţi în slujirea păcii mondiale. Sfântul Rozariul a fost de-a lungul vremurilor rugăciunea celor care au căutat speranţa şi alinarea suferinţelor şi poate tocmai de aceea misterele sale, în cadenţa lor pură şi imuabilă, ne învaţă cum să-L contemplăm pe Cristos, cum să-L cunoaştem, cum să ne identificăm cu El şi cum să ne rugăm Lui împreună cu Regina păcii. Aprofundând misterele Sfântului Rozariu fiecare creştin poate deveni un vestitor al Evangheliei, un indicator spre adevărul veşnic, un ucenic al lui Cristos.

Prin misterele de bucurie creştinul pătrunde dragi cititori, în motivaţiile şi semnificaţia bucuriei creştine declanşată de misterul Întrupării, împlinită de Cuvântul făcut trup şi uşor umbrită de prefigurarea suferinţei salvifice viitoare. Depăşind perioada copilăriei şi a vieţii ascunse de la Nazaret, prin misterele de lumină, contemplaţia ne poartă spre viaţa publică a mântuitorului, spre vestirea evangheliei împărăţiei, spre „revelarea împărăţiei prezente deja prin însăşi persoana lui Isus”. Prin misterele de durere creştinul stă la picioarele crucii împreună cu Maria şi experimentează iubirea neţărmurită a lui Dumnezeu pentru om, iubire care îl ajută pe omul căzut să renască la viaţa harului. Misterele de slavă au o încărcătură aparte, fiind centrate pe învierea lui Isus şi purtând imaginea primei zile de existenţă a Bisericii, a bisericii familie, pregătită pentru debutul misiunii evanghelizatoare, făcându-l pe creştin conştient de propria escatologie, de viaţa în Cristos şi prin Cristos.

Misterele Sfântului Rozariu ne ajută să contemplăm chipul lui Cristos, să-L cunoaştem, să-L iubim şi să-L slujim împreună cu Fecioara Rozariului. Misterele Sfântului Rozariu, misterele lui Cristos întrupat devin misterul de slujire şi iubire al Mariei... mister dezvăluit nouă.

Vă invit dragi cititori, să purtaţi şi să practicaţi recitarea misterelor Sfântului Rozariu în familiile dumneavoastră, căci este o rugăciune puternică, o rugăciune aducătoare de pace în lume, o rugăciune aducătoare de înţelegere şi unitate în familii, o rugăciune bună de oferit de către părinţi pentru fii şi de făcut împreună cu propriii fii.


 


„Câte haruri am primit în aceşti ani de la sfânta Fecioară prin Rozariu: Magnificat anima mea Dominum! Doresc să înalţ recunoştinţa mea la Domnul prin cuvintele Maicii sale preasfinte, sub a cărei ocrotire am aşezat ministerul meu petrin: Totus tuus!.” Sfântul Ioan Paul al II-lea


 


Tuturor, PACE şi BINE!

Updated on 20 octombrie 2016