Educație

Şcoala este un loc al culturalizării şi formării persoanei printr-o racordare a acesteia la valorile emblematice ce definesc comunitatea din care face parte sau umanitatea cu întreaga ei zestre culturală.

20 februarie 2023 | de

Școala ființează ca un organism social a cărui dinamică trebuie și merită a fi cunoscută de cei care administrează sau fac educația. Ea este instanța delegată și specializată

05 octombrie 2022 | de

Ultimii ani, poate chiar decenii, au adus în atenţie, în învăţământul românesc, dispute legate de drepturile şi libertăţile elevilor şi ale dascălilor, de noi norme, principii, strategii

01 august 2022 | de

Necesitatea şi dezirabilitatea unei valori se evidenţiază mai ales când se manifestă o carenţă sau un deficit. Educaţia pentru pace se dovedeşte a fi utilă mai ales în situaţii de anomie

02 iunie 2022 | de

Experienţa educaţiei on-line a scos la iveală şi a adâncit o serie de inechităţi cu privire la accesul la educaţie, asigurarea democratizării formării, respectarea unor drepturi egale.

07 februarie 2022 | de

Formarea atitudinilor şi comportamentelor noastre, pe linie inclusivistă sau exclusivistă, însoţesc dezvoltarea fiinţei umane începând cu perioada copilăriei până la bătrâneţe.

10 decembrie 2021 | de