Rubrica biblică

În cuvântul Scripturii şi în Cuvântul făcut trup, Dumnezeu ni se oferă pe sine însuşi, fără rezerve, dovedindu-ne iubirea sa dezinteresată, plină de milostivire. Prin urmare, cuvântul divin se primeşte

12 aprilie 2022 | de

Multe dintre povestirile biblice pot fi şi, de altfel, sunt interpretate de diferiţi exegeţi ca „legende” pe care autorii biblici le-au adunat din memoria seculară a poporului ales

26 octombrie 2021 | de