Ce limbi vorbea Isus?

10 decembrie 2021 | de

Isus a trăit într-o lume cumva „globalizată”, din cauza dominaţiei Imperiului Roman. „Engleza” acelor vremuri era însă mai mult greaca decât latina. Ce limbi cunoştea Cristos?

Numeroşi biblişti încearcă să răspundă la această întrebare. Se face referire la aramaică, greacă şi ebraică. Lipseşte latina, deoarece, în Palestina timpului lui Isus, aceasta era folosită aproape exclusiv de forţele de ocupaţie romană. În consecinţă, grupul se restrânge la primele trei limbi citate.

Greaca era folosită în Imperiul Roman ca lingua franca (un fel de engleză din acele timpuri). Era cunoscută la Ierusalim mai ales de clasele înalte şi de comercianţi. Poporul avea cunoştinţe de bază, pentru a putea comunica cu străinii prezenţi în Ţara Sfântă. E probabil ca şi Isus să fi folosit greaca atunci când intra în contact cu non-evreii şi poate în timpul dialogului de la proces cu Pilat. Dar, după cum observa John P. Meier, în Un evreu marginal, „nu există motive pentru a crede că Isus predica mulţimilor în mod obişnuit în greacă”.

Ebraica a fost înlocuită în uzul comun cu aramaica, după exilul babilonian, dar ea nu s-a stins niciodată ca limbă scrisă. Probabil că Isus a învăţat-o la şcoala sinagogii din Nazaret, fapt confirmat de evanghelistul Luca atunci când relatează că el a citit un fragment din Isaia (cf. Lc 4,16-20). Ar fi putut folosi parţial ebraica în controversele teologice cu scribii şi fariseii.

Atunci când se adresa mulţimilor, Isus folosea limba lor comună, adică aramaica. În Evanghelii, redactate în greacă, se întrevăd caracteristici ale limbii aramaice.

În concluzie, deşi avea anumite cunoştinţe de greacă şi ebraică, Isus se adresa auditoriului său într-o aramaică pe care n-o cunoaştem cu exactitate. Nu ştim dacă vorbea aramaica folosită în scris, adică cea clasică sau cultă, sau aramaica din limbajul comun al poporului. Între acestea două existau unele diferenţe. Cert este că învăţa poporul în aramaică, iar în anumite circumstanţe, cu mare probabilitate, a făcut uz şi de ebraică şi de greacă.

Updated on 10 decembrie 2021
LASĂ UN COMENTARIU