Cultură și Societate

Pragmatismul lui Ambroziu ţine de un fel special de captatio benevolentiae: „Gloria apostolatului n-o pretind eu pentru mine; cine poate aceasta afară de aceia pe care Domnul însuşi i-a ales?

04 decembrie 2020 | de

Această vorbă scurtă, cum ar spune Tudor Arghezi, nu are nimic neobişnuit în ea. Şi totuşi a parcurs căi neaşteptate în politica românească. Dar până la politică, să vedem (dară) ce iaşte (Caragiale – Marius Chicoş Rostogan) liniştea.

26 octombrie 2020 | de

Presupun că tinerii întrebaţi la Timişoara despre ziua de 17 decembrie n-au învăţat nimic din ce se întâmplă, ba sunt convins că ignoră tot ce se întâmplă şi vor continua să nu se prezinte la vot.

22 februarie 2019 | de

Nu de puţine ori, omul a încercat relativizarea rânduielii în care a fost sortit să trăiască şi, odată ieşit din rânduială, să se simtă înstrăinat, să rătăcească, să devină alienat, pentru ca, ulterior, să dorească să reintre în normalitate, adică în rânduială.

03 ianuarie 2019 | de

De ce ne luăm unii după alţii, ca oile? De ce ne dăm, ca berbecii, cu toţii de-a dura în poarta cetăţii? Ca toate lucrurile omeneşti...

08 octombrie 2018 | de

Structura unei personalităţi este dată atât de constituenţii ei genetici, dar devine evidentă şi prin mediul de afirmare a acestora. Când mediul se schimbă, este de aşteptat ca noi dimensiuni ale individului să se pună pe tapet. Ce se întâmplă când mediul este unul virtual, întreţinut de noile mijloace de comunicare informatizate? Ce faţete ale identităţii noastre se pot dezvolta şi manifesta?

30 mai 2017 | de

Pages